Usein kysyttyjä kysymyksiä ja promootiosanastoa

Tälle sivulle kerätään promootiotoimikunnalle usein esitettyjä kysymyksiä vastauksineen. Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä promootiotoimikuntaan, fil-promootio@helsinki.fi

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

OSALLISTUMINEN

Jos nyt osallistun promootioon poissaolevana, voinko myöhemmin osallistua siihen uudelleen läsnäolevana?

Valitettavasti et, jos on kyse samasta tutkinnosta. Jos osallistut nyt poissaolevana, et voi osallistua uudelleen läsnäolevana.

Olen jo kertaalleen osallistunut promootioon ja se oli hauskaa. Voinko osallistua uudelleen?

Promootioon voi osallistua vain kerran suoritettua tutkintoa kohden. Eli mikäli osallistuit ensimmäiseen promootioosi maisterina ja olet sen jälkeen valmistunut tohtoriksi, voit osallistua promootioon tohtoripromovendina. Akateeminen arvo myönnetään promootiossa vain kerran.

Haluaisin osallistua promootioaktin ja aktiharjoituksen lisäksi promootiopäivällisille, mutten muihin promootion tilaisuuksiin. Onko tämä mahdollista?

Promootioon voi osallistua joko kokonaisuutena 23.–25.5. tai vain perjantain aktiin ja edellisen päivän aktiharjoitukseen. Koska promootio on kolmen päivän mittainen kokonaisuus, osallistumisvaihtoehdot on rajattu edellä mainittuihin.

ILMOITTAUTUMINEN

Haluaisin promootioon, mutta valmistun vasta kevään 2019 aikana. Mitä teen?

Promootioon voi ilmoittautua, vaikka ei olekaan vielä ilmoittautumishetkellä valmistunut. Ilmoittautumisen mukana tulee lähettää selvitys siitä, että tulee saamaan tutkinnon ennen promootioaktia. Lisäksi promovendin on toimitettava jäljennös tutkintotodistuksestaan promootiotoimikunnalle välittömästi valmistumisensa jälkeen. Valmistumisen tulee tapahtua ennen promootioaktia 24.5.2019.

Minulla ei ole seuralaista. Onko tämä ongelma?

Ei ole. Yleinen seppeleensitoja sekä promootiotoimikunta sitovat seppeleet niille maisteripromovendeille, jotka osallistuvat ilman seuralaista.

Kenet voin valita seuralaisekseni?

Toimikunta ei aseta rajoituksia seuralaisen valinnalle, ja seuralaisena voi aivan hyvin toimia myös esim. promovendin ystävä tai sukulainen. Emme kuitenkaan suosittele alaikäisen seuralaisen ottamista mukaan.

Voiko miekan lainata jostain?

Yliopistolle on tullut miekkojen lainauspalvelu. Mikäli haluat lainata miekan, ota yhteys promootiotoimikuntaan osoitteeseen fil-promootio@helsinki.fi viimeistään toukokuun alussa. Promootiotoimikunta hoitaa miekkojen lainauksen kootusti.

PROMOOTION AIKANA

Miten promootioon pukeudutaan?

Pukeutumiseen liittyvät säännöt on koostettu Pukeutuminen-sivulle. [linkki]

 

Pääsevätkö omaiset seuraamaan promootiojuhlallisuuksia?

Omaiset pääsevät seuraamaan aktia joko suureen juhlasaliin tai videoyhteyden päähän muualle yliopiston päärakennukseen. Promootiotoimikunta ei voi taata pääsyä suureen juhlasaliin ennen kuin tiedossa on promootioon osallistuvien lukumäärä ja kutsuvieraiden ilmoittautumiset. Omaisten mahdollisuudesta päästä seuraamaan aktia suuressa juhlasalissa tiedotetaan erikseen keväällä promovendeille, ja mahdolliset paikat jaetaan toukokuussa.

 

Onko valokuvaus ja videointi sallittua promootion aikana?

Promootiotoimikunta vastaa kaikkien promootiotilaisuuksien ikuistamisesta huolehtimalla valokuvaamisesta. Valokuvien sekä promootiosta tehtävän muistokirjan jakelusta ja myynnistä ilmoitetaan promovendeille promootion jälkeen.

Jotta juhlatunnelma säilyisi, valokuvaus ja videointi on ehdottomasti kielletty promootioaktin aikana Juhlasalissa. Promovendien toivotaan kertovan kuvausrajoituksista myös tilaisuuksiin osallistuville seuralaisilleen ja sukulaisilleen.

 

Vakaumukseni takia en halua osallistua promootiojumalanpalvelukseen. Kuinka toimin?

Jumalanpalveluksen lisäksi järjestetään tunnustukseton tilaisuus. Tarkemmat tiedot tilaisuudesta lähetetään promootioon ilmoittautuneille.

 

Voinko osallistua promootiotanssiaisten tansseihin, vaikka en pääsekään osallistumaan tanssiharjoituksiin?

Harjoituksiin osallistuminen on pakollista, mikäli aiot osallistua esitettäviin tansseihin (tohtoripoloneesi ja maisterifranseesi). Yleisölle tarkoitettuihin tansseihin voi sen sijaan osallistua, vaikka ei olisikaan käynyt harjoituksissa. Yleisölle tarkoitetut tanssit ovat vanhoja tansseja.

 

Olen tohtoripromovendi ja seuralaiseni on maisteripromovendi. Voinko tanssia hänen kanssaan tohtoripoloneesin?

Jos seuralaisesi on miespuolinen maisteripromovendi, voit tanssia tohtoripoloneesin seuralaisesi kanssa. Mikäli seuralaisesi on naispuolinen maisteripromovendi, ette valitettavasti voi osallistua yhdessä kyseiseen tanssiin. Tohtoripoloneesi on pukeutumiseltaan ns. “musta tanssi”, eli kaikkien tanssiin osallistuvien tulee olla pukeutuneita mustaan. Tämän vuoksi valkoiseen pukuun pukeutunut maisteripromovendi ei voi osallistua tohtoripoloneesiin.

 

Olen maisteripromovendi ja osallistun promootioon samaa sukupuolta olevan seppeleensitojan/-sitojattaren kanssa. Voimmeko tanssia yhdessä maisterifranseesin?

Maisterifranseesi on tanssi, jonka visuaalinen idea perustuu mustaan ja valkoiseen pukeutuneiden tanssijoiden muodostamiin kuvioihin. Franseesiin voi osallistua ainoastaan pari, jossa toinen osapuoli on pukeutunut frakkiin ja toinen valkoiseen pukuun. Esimerkiksi kaksi valkoiseen pukuun pukeutunutta henkilöä ei voi muodostaa paria maisterifranseesissa. Franseesia ei kuitenkaan ole pakko tanssia oman seuralaisen kanssa, vaan sen voi tanssia myös jonkun promootioon ilman seuralaista tulevan maisteripromovendin kanssa tai pareja voidaan sekoittaa tarpeen mukaan. Kannattaa olla paikalla ensimmäisessä tanssiharjoituksessa, jossa parit muodostetaan.

Olen maisteripromovendi ja seuralaiseni on tohtoripromovendi. Kumpaan iltatilaisuuteen osallistumme torstaina?

Seppeleensitojais- ja miekanhiojaispäivälliset järjestetään tällä kertaa erikseen, minkä vuoksi ette valitettavasti voi osallistua samaan tilaisuuteen torstai-iltana. Maisteripromovendit osallistuvat seppeleensitojaispäivällisille ja tohtoripromovendit miekanhiojaispäivällisille.

Sanasto

Airuet

Airuet ovat nuoria ylioppilaita, jotka toimivat juhlamenojen ohjaajan ja yliairuen apulaisina. Airuiden tehtäviin kuuluu esimerkiksi vieraiden opastaminen sekä kunniavartiona toimiminen. Airuen tunnistaa airutnauhasta ja ylioppilaslakista.

Gratisti / gratista

Gratisti (mies) / gratista (nainen) on promootiotoimikunnan keskuudestaan valitsema johtaja.

Juhlamenojen ohjaaja

Juhlamenojen ohjaaja sananmukaisesti ohjaa juhlamenoja eli huolehtii promootioaktin ja muiden tapahtumien seremoniallisesta sujuvuudesta.

Kunniatohtori

Promootiossa tiedekunta promovoi myös kunniatohtoreita. Tiedekunta voi myöntää kunniatohtorin arvon kenelle tahansa tarpeeksi ansioituneeksi katsomalleen henkilölle riippumatta tämän koulutustaustasta.

Esimerkiksi vuoden 2017 promootiossa kunniatohtorin arvonimi myönnettiin Angela Merkelille.

Miekanhioja / miekanhiojatar

Tohtoripromovendin seuralainen. Nimityksestään huolimatta miekanhioja ei joudu hiomatehtäviin.

Officiantti

Tiedekunnan valitsema promootion toimihenkilö. Officiantteja ovat promoottori, juhlamenojen ohjaaja ja yliairut.

Prima-/primusmaisteri ja prima-/primustohtori

Parhaan arvosanan opinnäytteestään saanutta maisteria kutsutaan primamaisteriksi (nainen) tai primusmaisteriksi (mies), tohtoreita vastaavasti primatohtoriksi tai primustohtoriksi.

Promootioakti

Promovendit promovoidaan 26.5. yliopiston juhlasalissa juhlavassa promootioaktissa, joka on promootion päätapahtuma. Promootion suorittaa promoottori, joka on tiedekunnan virkaiältään vanhin professori.

Promootiotoimikunta

Promootion järjestämisestä vastaa vapaaehtoistyön periaatteella toimiva toimikunta, joka muodostuu maisteri- ja tohtoripromovendeista. Toimikuntaa johtaa gratisti (mies) tai gratista (nainen).

Promoottori

Promoottori promovoi eli vihkii promootioaktissa promovendit akateemiseen oppiarvoonsa, ja on promootion korkein arvohenkilö.

Promovendi

Promootiossa promovoitava eli oppiarvoonsa vihittävä maisteri tai tohtori.

Riemumaisterit ja riemutohtorit

Promootiossa 50 vuotta sitten promovoidut maisterit ja tohtorit vihitään riemumaistereiksi ja -tohtoreiksi.

Seppeleensitoja / Seppeleensitojatar

Maisteripromovendin seuralainen. Seppeleensitoja sitoo maisterin laakeriseppeleen lehvät seppelepohjaan eli karkaasiin yleisen seppeleensitoja(ttare)n opastuksella seppeleensitojaisissa. Yksin saapuville maisteripromovendeille seppeleen sitoo yleinen seppeleensitoja(tar) apulaisineen.

Ultima-/ultimusmaisteri ja ultima-/ultimustohtori

Toiseksi parhaan arvosanan opinnäytteestään saanutta maisteria kutsutaan ultimamaisteriksi (nainen) tai ultimusmaisteriksi (mies), tohtoreita vastaavasti ultimatohtoriksi tai ultimustohtoriksi.

Yleinen seppeleensitoja/seppeleensitojatar

Floran päivänä eli 13. toukokuuta promovendit kokoontuvat aamulla Vanhalle ylioppilastalolle valitsemaan promootiolle yleistä seppeleensitojaa/seppeleensitojatarta. Yleisen seppeleensitoja(ttare)n tehtäviin kuuluu muun muassa maisterinseppeleiden valmistuksen valvominen. Yleiseksi seppeleensitoja(ttare)ksi voidaan valita tiedekunnan professorin tai muun arvostetun henkilön lapsi. Seppeleensitoja(tar) symboloi kevättä, nuoruutta ja uskoa tulevaisuuteen.

Yliairut

Yliairut huolehtii promootiotapahtumien sujuvuudesta yhdessä juhlamenojen ohjaajan kanssa ja toimii promootion airuiden johtajana.