Vem kan delta

De magistrar och doktorer vars examen är godkänd före promotionsakten 24.5.2019 kan delta i promotionen. Man kan alltså anmäla sig till promotionen före sin egen utexaminering. Promotionskommittén ska ha en säker uppgift om utexamineringen senast den 17 maj. Man kan bevisa utexamineringen med till exempel ett tillfälligt examensbetyg. Var i god tid i kontakt med din fakultets studentservice gällande examenstidtabell.

I promotionen kan man delta som magisterpromovend ifall man har studerat vid humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, bio- och miljövetenskapliga, beteendevetenskapliga, pedagogiska eller farmaceutiska fakulteten vid Helsingfors universitet och erhållit magisterexamen (fil.mag, AFM, ped.mag. eller psyk.mag.) eller motsvarande kandidatexamen före år 1994 (fil.kand., Fa.kand., ped.kand. eller psyk.kand.) samt de magistrar som har börjat studera vid beteendesvetenskapliga fakulteten men utexaminerats från farmaceutiska fakulteten (ped.mag., psyk.mag.). Man kan delta som doktorpromovend ifall man har avlagt doktorsexamen vid de ovannämnda fakulteterna (fil.dr, ped.dr eller psyk.dr). Provisorer och de som studerat vid andra fakulteter vid Helsingfors universitet än de ovannämnda, har alltså inte rätt att delta i filosofiska fakultetens promotion, fastän de möjligen utexaminerats som filosofie magistrar eller doktorer.

Promovenderna deltar ofta i promotionen tillsammans med sin partner eller en annan följeslagare. Magisterns följeslagare kallas för kransbindare/-binderska. Som titeln hänvisar tillverkar de promovendernas lagerkransar vid kransbindningen. Doktorns följeslagare kallas för svärdslipare/-sliparinna, som trots denna titel inte behöver ställa upp med att slipa doktorsvärjan. Följeslagaren är promovendens dam/kavaljer vid middagarna och deltar i alla tillställningar. Man kan även delta i promotionen utan följeslagare. Då ansvarar den allmänna kransbinderskan med sina hjälpredor för tillverkning av magisterpromovendens krans.

Det finns två möjligheter att delta i promotionen: man kan antingen delta i alla tillställningar eller enbart i akten och aktövningen.