Promotionen


Promotionen är en fest på tre dagar. Ceremonin avslutar universitetsstudierna och magistrar och doktorer får fira sina examina i värdiga omständigheter.

Du kan följa promotionsakten i direktsändning via Unitube. Sändningen börjar kl. 10 på fredag.

Filosofiska fakultetens promotion arrangeras i allmänhet med tre eller fyra års mellanrum. Promotionen för 2019, den 98:e i ordningen, hålls 23–25.5.2019. Genom att delta i promotionen – och endast så – får magistrar och doktorer rättighet att bära akademiska insignier enligt sina examensgrader: magisterkrans och -ring eller doktorshatt och -värja.

Filosofiska fakulteten består av humanistiska, matematiskt-naturvetenskapliga, bio- och miljövetenskapliga, beteendevetenskapliga och farmaceutiska fakulteterna. Filosofiska fakultetens promotion är den äldsta, största och vackraste av Finlands akademiska fester. Dess rötter sträcker sig tillbaka till 1600-talet, men samtidigt representerar promotionen alltid sin egen tid. Finland är det enda landet i världen där vi förutom doktorer promoverar även magistrar och där de kan delta i denna fest som varar i många dagar.

Promotionen strävas till arrangeras under ett sådant år, då det gått 50 eller 100 år sedan samma fakultet tidigare ordnade en promotion. Under de senaste åren har den ökade mängden promovender medfört kortare tidsintervaller mellan promotionerna.

I promotionen förenas värdighet och glättighet, tradition och ungdomlighet. Promotionen är hela universitetsgemenskapens fest, vars deltagarskara representeras såväl av universitetets ledning, staten och olika samhälleliga aktörer, som av nybakade magistrar och doktorer, jubelmagistrar och -doktorer samt unga studeranden, som fungerar som marskalkar.

Promotionen är en enastående upplevelse. Det är ett ståtligt slut på studieåren och en gloriös början på ett nytt skede i livet. Promotionen erbjuder ännu en, mycket välförtjänt möjlighet att få festa med sina studiekamrater.