Program

Promotionens huvudevenemang är koncentrerade på tre dagar från torsdag 24.5 till lördag 26.5. Dessa dagar är å ena sidan mycket långa och betyngande, men å andra sidan fyllda med glädje och fest. I dem ryms många olika typer av program samt en oändlig mängd känslor och stämningar. Promotionens upptakt är ändå redan på Floradagen 13.5, då promovenderna för första gången samlas. Man förbereder sig grundligt inför promotionen även vid infotillfället och dansövningarna som hålls för promovenderna i april.

Före promotionen

Före promotionen har det traditionellt från början av april ordnats ett informationstillfälle, dansövningar, genomgång av promotionsmatrikeln och pre-kransbindningar. Ett mer specifikt program och specifika tider bekräftas senare.

DANSÖVNINGAR

Inför promotionen arrangeras dansövningar för promotionsbalens danser. Övningarna gäller speciellt magisterspromovenderna (och deras avecer), som vill delta i magistersfransäsen. Detta är en dans med 8 turer, som dansas på balen. De första övningarna kommer att hållas i april. Deltagarna skall förbinda sig till övningarna.

14.4. söndag kl. 15-17 Fransäs  (Unisport Gumtäkt, Väinö Auers gata 11)

17.4. onsdag kl. 18-20 Fransäs  (Berghyddan, Vanhankaupungintie 3)

24.4. onsdag kl. 18-20 Fransäs  (Berghyddan)

28.4. söndag kl. 15-17   Almänna dansövningar (Unisport Gumtäkt)

29.4. mondag kl. 18-20  Fransäs  (Berghyddan)

6.5. mondag kl. 18-20  Fransäs  (Berghyddan)

8.5. onsdag kl. 18-20  Fransäs  (Berghyddan)

13.5. mondag kl. 18-20  Fransäs  (Berghyddan)

15.5. onsdag kl. 18-20  Fransäs  (Berghyddan)

19.5. söndag kl. 15-17  Almänna dansövningar (Unisport Gumtäkt)

GENERALREPETITIONEN 21.5.

En obligatorisk generalrepetition för de som deltar i uppvisningsdanserna ordnas på Gamla Studenthuset på tisdag 21.5 kl. 17-21. Tidtabellen för generalrepetitionen är följande: kl. 17.15-18.15 magisterfransäs, kl. 18.15-19.15 generalrepetition för de akademiska danserna och kl.19.15-20.30 polonäs för inbjudna gäster och doktorspolonäs.

Akademiska danserna är följande: Krakowiak, Mignon, Cicapo, Pompadour, Pas d’Espange and Grande Valse

INFORMATIONSTILLFÄLLE

Ett informationstillfälle som är öppet för alla hålls på tisdag 16.4 kl. 18.00 i Solennitetssalen i Helsingfors universitets huvudbyggnad (Unionsgatan 34, ingång från Senatstorget). Vid tillfället går man igenom den exakta tidtabellen för promotionen och ger praktiska anvisningar. Publiken har dessutom möjlighet att ställa frågor till promotionskommittén.

Om ni har frågor eller vilka som helst särskilda önskemål som gäller till exempel tillgänglighet och handikappanpassning vid promotionen, hoppas vi att ni så snart som möjligt kontaktar promotionskommittén. Vår uppgift är att göra promotionen till en glad fest för alla deltagare.

Floradagen, måndag13.5.

Floradagen är en glad och lättsamt festdag om våren, då promovenderna, dvs. de magistrar och doktorer som vigs på promotionen, samlas för att välja den allmänna kransbindaren på morgonen. Kransbindaren övervakar bland annat bindandet av magisterskransarna. Då valet är gjort går promovenderna i procession för att fria hen till tjänsten. Det är troligt att den som väljs har svarat ja på frieriet, varefter processionen hämtar den allmänna kransbindaren med sig för att presentera honom/henne till alla promovender.

Magisterpromovender

Kl. 10.00 samlas magisterpromovenderna till ett möte i musiksalen i Gamla studenthuset där den allmänna kransbinderskan för promotionen väljs. Efter mötet tar sig magisterpromovenderna till tidningssalen i universitetets huvudbyggnad för att fria till den utvalda personen.

Alla promovender och följeslagare

Kl. 11.15 presenteras kransbinderskan på Gamla studenthusets trappar. Efter presentationen beger sig alla som ett följe till Floradagens parkfest i Kajsaniemiparken. På ängen lyssnar man till tal, sjunger nationalsången Vårt land i enlighet med studenttraditionen och höjer en skål för våren.

De som anmält sig till lunchen fortsätter Floradagen kl. 13 med en spårvagnsresa till Busholmen och Floradagens lunch serveras på hotell Clarion (Stillahavsgatan 2)

 

Förkransbindning, söndag 19.5.

Innan de egentliga promotionsevenemangen hålls förkransbindning, där de magisterpromovender som deltar utan kransbindare/-binderska kan tillverka sin lagerkrans med hjälp av den allmänna kransbinderskan och promotionskommittén.

Kransbindningen hålls hos Hämäläis-osakunta (Urho Kekkonens gata 4-6D) från kl. 13.00. Man bör reservera cirka två timmar för att tillverka en krans.

Kransbindnings- och svärdslipningsdag, torsdag 23.5.

Promovenderna samlas på eftermiddagen för att öva promotionsakten i universitetets solennitetssal. Det är nödvändigt att alla promovender deltar i övningen, för att den egentliga akten med alla sina turer lyckas väl. Promovenden kan inte delta i promotionsakten ifall hen inte har varit med på övningen.

Kvällen fortsätter för magistrarnas del med kransbindningsmiddag och för doktorerna med rektorns mottagning samt svärdslipningsmiddag.

Magisterpromovender

Kl. 16.30 börjar en aktövning som är obligatorisk för alla magisterpromovender i universitetets huvudbyggnad. Ingång från Alexandersgatan (Alexandersgatan 5). Samling inför övningen i aulan framför Solennitetssalen. Det är bra att komma lite tidigt till övningen, så kan vi börja enligt tidtabellen. Till aktövningen klär man sig enligt kransbindningsmiddagens klädkod, eftersom det inte finns tid att byta kläder emellan!

Kl. 18:15 Efter övningen fortsätter programmet med kransbindningsmiddag på Koskenranta (Katarina av Sachsens Gata 9). Det ordnas en busstransport till Koskenranta.

Kl. 19.00 Kransbindningsmiddag på Koskenranta. Tillställningen avslutas cirka kl. 23.

Kransbindare (magisterpromovendernas och jubelmagistrarnas följeslagare)

Kl. 15.00 inleds kransbindningen på Koskenranta.

Ta med synål, stark svart sytråd, sax och eventuellt en fingerborg. Kransbinderskorna och kransbindarna tillverkar en krans var genom att sy lagerblad på ett färdigt kransbotten, dvs. på karkasen. Allmänna kransbinderskan och tidigare allmänna kransbinderskor hjälper till vid tillverkningen. Det tar cirka två timmar att tillverka en magisterkrans.

Obs! Det bjuds inte på något att äta under kransbindningen, så det lönar sig att äta en ordentlig lunch innan tillställningen. Middagen börjar först kl. 19:30 i samma utrymmen.

Lagerkransen tas inte med hem över natten utan den färdiga lagerkransen överlämnas till promotionsmarskalkarna. 

Doktorspromovender

Kl. 15.00 börjar en aktövning som är obligatorisk för alla doktorspromovender (separat från magistrarnas övning) i universitetets huvudbyggnad. Ingång från Alexandersgatan (Alexandersgatan 5). Samling inför övningen i aulan framför Solennitetssalen. Till övningen ska man ta med sin doktorshatt och -värja, som båda försetts med namnlapp. Dessa lämnas i Solennitetssalen över natten. Hatten och svärdet får alltså under inga omständigheter tas med hem över natten! Till aktövningen klär man sig enligt svärdslipningsmiddagens klädkod, eftersom det inte finns tid att byta kläder emellan!

Kl. 17.00 börjar rektorns mottagning i Tidningssalen i huvudbyggnaden för hedersdoktorer, jubeldoktorer och doktorer samt deras följeslagare. Efter mottagningen går man till fots till svärdslipningsmiddagen på restaurang Bank (Unionsgatan 20)

Kl. 18.30 svärdslipningsmiddag på restaurang Bank. Tillställningen avslutas cirka kl. 23.

Lånevärja

Alla de dokstorspromovender, som i samband med sin anmälan önskat låna en värja från universitetet, får låna en värja. Lånevärjorna delas ut 23.5 i huvudbyggnadens solennitetssal före doktorernas aktövning kl. 14:45. Om du har en värja via andra vägar, meddela det till promotionskansliet per e-post: fil-promootio@helsinki.fi

Svärdsliparna (doktorspromovendernas och jubeldoktorernas följeslagare)

Det är inte obligatoriskt för följeslagarna att delta i aktövningen för doktorspromovenderna som börjar kl. 15.00, men om de vill kan de följa med övningen i publiken.

Kl. 17.00 rektorns mottagning i Tidningssalen i huvudbyggnaden.

Kl. 18.30 svärdslipningsmiddag på restaurang Bank

Promotionsdag, fredag 24.5.

På fredag morgon infaller själva huvudevenemanget, promotionsakten. Det är frågan om en ärevördig och festlig ceremoni där promovenderna får sina akademiska insignier. Promovenderna får stiga upp på parnassen där de i tur och ordning får av promotorn i enlighet med sin examensgrad antingen en krans eller hatt och värja.

Efter akten förflyttar vi oss från festsalen som en festlig procession mot promotionsgudstjänsten i Domkyrkan eller till den konfessionslösa tillställningen. Kvällen kulminerar i promotionsmiddag där deltagarna får äta gott och njuta av tal och promotionsdikter.

Promotionsakt

Det är extremt viktigt att alla anländer till evenemanget i tid. Om du tror att du inte hinner i tid med allmänna färdmedel, ta en taxi!

Kl. 8:45 magisterpromovenderna samt följeslagare anländer till huvudbyggnaden (Alexandersgatan 5).

Kl. 9:15 doktorspromovenderna samt följeslagare anländer.

Kl. 9:30 jubelpromovenderna, deras följeslagare och anhöriga anländer

Promotionsakten börjar kl. 10.00.

Obs! Promotionsakten är en lång tillställning där promovenderna praktiskt taget står i flera timmar. För orken och välbefinnandet är det viktigt att äta en ordentlig frukost. Man kan förvara till exempel sockerbitar i frackens ficka/klänningens smygficka. Man behöver inte ta med sig någonting till akten. Värdesaker kan man lämna i den övervakade garderoben i universitetets entré. Handväskor används inte vid promotionsakten, gudstjänsten eller den konfessionslösa ceremonin. Professionella fotografer dokumenterar alla händelser under promotionen och därför är fotografering förbjudet under promotionsakten för alla utom promotionens officiella fotograf.

Gudstjänst och konfessionslös ceremoni

Kl. 12.40 går vi som en enhetlig procession från huvudbyggnaden mot Domkyrkan och Riddarhuset. De som väljer den konfessionslösa ceremonin styrs från följet till Riddarhuset. I Riddarhuset får man inte använda stilettklackar.

Kl. 14.00 återvänder deltagarna i form av en procession till universitetets huvudbyggnad efter gudstjänsten eller den konfessionslösa ceremonin.

Kl. 14:30 Diplom delas ut i solennitetssalens foajér. Magistrarnas diplom delas ut i foajén som från huvuddörrarna sett är till vänster, doktorerna till höger. I samband med detta delas även matriklarna ut till promovenderna samt de på förhand beställda affischerna.

Promotionsmiddag Kl. 17.45 anländer magistrarna till promotionsmiddagen, doktorerna kl. 18.00 och inbjudna gäster anländer kl. 18.20. Middagen hålls i Dipoli (Otsvängen 24, Esbo). Tillställningen avslutas vid midnatt.

Anhörigas deltagande i promotionsakten

Anhörigas deltagande i promotionsakten

Informera era anhöriga om att vara på plats i universitetets huvudbyggnad på fredag 24.5 senast kl. 9:30. Ingång sker via Alexandersgatan och ytterrockar och väskor lämnas i garderoben. Observera att de anhöriga förväntas följa samma klädkod som inbjudna gäster. Det är förbjudet att fotografera under tillställningen. Promotionsakten tar ungefär tre timmar, varefter vi flyttar oss i procession till gudstjänst i Domkyrkan eller konfessionslös ceremoni i Riddarhuset. Efter detta går vi tillbaka till universitetet i procession för en ledigare utdelning av diplom.

Man kan även följa med promotionsakten i festsal 1 i huvudbyggnaden, där promotionen visas i direktsändning via videolänk. Till denna tillställning finns ingen förhandsanmälan, men man bör klä sig festligt och sakligt.

Man kan följa med promotionsakten också via denna länk: https://www.helsinki.fi/fi/unitube/video/21165 .

På grund av promotionsaktens långvarighet, noggranna program, tal och musik är akten inte en lämplig plats för spädbarn och småbarn.

Utflykts- och baldag, lördag 25.5.

Promotionsutflykt

Kl. 10.15 anländer deltagarna till Salutorget för att delta i promotionsutflykten som sker i form av en traditionell promotionssegling i skärgården. Fartygen lämnar från brygga 20 ( https://www.jt-line.fi/vesibussi-tilausristeilyt/laiturit/). Genom att spana efter marskalkar och övriga deltagare som bär studentmössa hittar du rätt fartyg. Kom ihåg att ta med din egen studentmössa och kläder enligt väder! Fartygen kan inte vänta så det lönar sig att komma i tid.

Kl. 12.30 efter seglatsen är det dags för utflyktslunch på Brunnshuset (Stora Parkvägen 1). Lunchprogrammet pågår till cirka kl. 14, varefter deltagarna kan börja förbereda sig för kvällens bal.

Promotionsbal

Kl. 17.30 anländer magisterpromovenderna och fotograferingen börjar (2:a våningen).

Kl. 18.00 anländer doktorspromovenderna och kl. 18.15 inbjudna gäster. En buffetmiddag serveras efter festdanserna cirka kl. 21. Tillställningen pågår fram till kl. 02.

Nattlig procession
 Kl. 02.15 efter balen går promotionsdeltagarna i procession för att sprida promotionsandan i Helsingfors centrum och stannar avslutningsvis framför universitetets huvudbyggnad. Där hålls ett tal för den uppgående solen då solen går upp kl. 04.18.

Efterfest
Efter soluppgången kan de som så önskar fortsätta festen på Ostrobotnia (Tölögatan 3A, 5:e våningen). Ta med pengar om du vill köpa förfriskningar under efterfesten.