Kostnader

Promotionen som fest är unik och i sin glans utan like. Det är självklart att det flera dagar långa evenemanget, som firas för att ära examineringen, är värt sitt pris. Priset inkluderar två festmiddagar med bordsservering, bal med buffémiddag, nöjesutflykt och övriga kostnader samt promotionsmatrikeln. Universitetet understöder promotionen med en avsevärd summa, och vi söker även aktivt efter andra sponsorer för promotionen såsom företag och organisationer.

Promovenderna deltar huvudsakligen i sällskap av en avec. Ifall promovenden deltar i promotionsfestligheterna med en avec (avec), är avgiften för promotionen i sin helhet 450 euro. Ifall båda promoveras, betalar de båda en enskild promotionsavgift på 300 euro.

Det är även möjligt att delta i promotionen utan avec (solo). Ifall promovenden deltar ensam i promotionsfestligheterna, är deltagaravgiften 300 euro.

Promovenden har möjlighet att också delta endast i promotionsakten och aktövningen. Då är promotionsavgiften 100 euro oberoende om promovenden deltar ensam eller med en avec.

Det är även möjligt att delta i promotionen som frånvarande (absens). Då får promovenden sitt namn och sina uppgifter i promotionsmatrikeln samt rätten att använda sina akademiska insignier. Promotionsavgiften är 100 euro även för den som deltar som frånvarande.

Floradagens lunch ingår inte i priset på promotionen, utan den betalas skilt. Andra kostnader som man bör beakta utgörs av införskaffandet av akademiska insignier samt klädsel.