Hedersdoktorer

Peter Auer

Peter Auer (f. 1954) har arbetat som professor i germansk filologi vid Universität Freiburg sedan 1998. Auer är exceptionellt mångsidig och en av de internationellt mest ansedda språkforskarna.  Han är en föregångare inom flerspråkighetsforskning. Hans forskningsämnen omfattar bland annat kodväxling, temporalitet i talat språk, kontextualisering av språk, stil och grammatikalisering. Peter Auer har lett många internationella forskningsprojekt och redigerat flera betydande samlingsverk om sina forskningsämnen. Auer har samarbetat intensivt med Helsingfors universitet både inom forskning och som vetenskaplig expert. Han har bland annat lett ett gemensamt projekt av Finlands Akademi och DAAD samt varit medlem i universitetets vetenskapliga kommittéer under flera års tid. Med sin forskningsverksamhet har Peter Auer främjat språk- och interaktionsforskning i Finland samt skapat viktiga kontakter med internationella toppforskare.

 

 

Mieke Bal

I sina teoretiskt och metodologiskt banbrytande verk har Mieke Bal på ett kreativt sätt kombinerat olika vetenskapsområdens infallsvinklar och förnyat forskningen om bilder och berättarkonst.  Hon har medverkat i utvecklingen av både narratologi och forskningen i visuell kultur. Hon hör till skaparna av djupläsning (close reading) och har infört semiotiska och feministiska infallsvinklar i den konsthistoriska forskningen. Bal har publicerat över 30 monografier, varav flera redan är klassiker.  Hon är också en meriterad kurator, filmmakare och bildkonstnär. I sina flerröstade filmer och installationer som baserar sig på icke-linjär narratologi har hon undersökt bland annat migration, galenskap och moderskap i olika kulturer. Hennes senaste film Reasonable Doubt är ett dubbelporträtt av René Descartes och drottning Kristina. Hennes inverkan på den humanistiska kulturforskningen kan inte överdrivas.

http://www.miekebal.org/

 

Rudolf Bauer

Rudolf Bauer (f. 1956) är professor vid Karl-Franzens-Universität Graz i Österrike och har arbetat som prefekt för institutet för farmaceutiska vetenskaper och avdelningen för farmakognosi. Han har forskat i kemisk analys av naturliga föreningar samt i föreningarnas farmakodynamiska och farmakokinetiska egenskaper. I synnerhet har han utrett faktorer som anknyter till kvalitetskontroll och standardisering av växtbaserade läkemedel. Han har även utvecklat kvalitetskrav för läkemedelssubstanser, hjälpämnen och läkemedel inom kinesisk medicin. I sin forskning har Bauer gjort omfattande studier om läkemedelsutveckling baserad på växters metabolomik. Han har varit en viktig kontaktperson och främjat internationella forsknings- och utbildningskontakter mellan sitt område och Helsingfors universitet.

 

Benő Csapó

Benő Csapó är professor i pedagogik vid Szegeds universitet och mottagare av sitt lands mest ansedda pris Prima Primissima. Han är en internationellt ansedd och mångsidig toppforskare, en respekterad lärare och en betydande opinionsbildare. Csapó leder en forskarskola i pedagogik, Ungerska vetenskapsakademiens forskningsgrupp för kompetensutveckling och ett forskningscentrum för forskning om lärande och utbildning som han grundat. Csapó har varit en nyckelperson som lotsat den ungerska pedagogiken till en del av det moderna internationella forskarsamhället.

Han har varit mycket betydande för Pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet under sina många expert- och förtroendeuppdrag. Csapó och forskarsamhället han leder har ett långvarigt och fruktsamt samarbete med fakultetens forskare. Csapós insats för den moderna teorin och mätningen av tankefärdigheter är ytterst viktig. Det uppföljningssystem för studieresultat som han och hans grupp har utvecklat är det mångsidigaste och mest omfattande i världen. Dessa digitala bedömningsformer används även hos oss inom omfattande uppföljningsstudier.

 

Bruce Dickinson

Bruce Dickinson är sångare i Iron Maiden, en av världens mest framgångsrika rockgrupper som har sålt över 90 miljoner skivor globalt. Bruce är också yrkespilot och han driver sitt eget bolag för underhåll inom flygbranschen i Cardiff, en karriär som han har vid sidan av Iron Maiden. Han har många och varierande intressen, exempelvis är han en prisbelönt ölbryggare, motiverande föreläsare, radiopresentatör och fäktare som tävlat internationellt. Han har också gett ut två romaner och skrivit filmmanuskript.  Bruce Dickinsons alma mater Queen Mary University of London tilldelade honom titeln hedersdoktor i musik 2011 för hans insatser inom musikindustrin. I oktober 2017 utkom hans självbiografi What Does This Button Do? Boken kom in på New York Times bestseller-lista och toppar UK’s Sunday Times bestseller-lista. Han mottar hedersdoktors grad frånvarande (absens).

 

Bengt Holmström

Professor Bengt Holmström (f. 1948) blev filosofie kandidat (motsvarar en modern filosofie magisterexamen) vid Helsingfors universitet 1972. Sedan 1994 har Holmström arbetat som professor vid Sloan School of Management vid MIT. Professor Holmström är hedersmedlem i Finska Vetenskaps-Societeten och Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland samt utländsk medlem i Suomalainen Tiedeakatemia. Han har fått många priser, varav det mest betydande är Nobelpriset i ekonomi 2016.

Holmströms banbrytande forskning kan anses vara ett praktexempel på ekonometri, dvs. bruk av matematiska metoder i ekonomiska frågor. Hans forskning har i synnerhet rört hur man kan analysera incitament och moralisk osäkerhet när den tillgängliga informationen är asymmetrisk.  Holmström har under sin karriär behållit kontakten med Helsingfors universitet via flera besök.  År 1999 var han gästande professor vid universitetet och 2009 utnämndes han till hedersalumn.

 

Anders Lindroth

Professor emeritus Anders Lindroth (f. 1948) från Lunds universitet är en exceptionellt mång- och tvärvetenskaplig forskare i mikrometeorologi och biogeokemiska kretslopp. Hans forskningsämnen omfattar kolets, vattnets och kvävets kretslopp, växelverkan mellan biosfär och atmosfär samt energiöverföringsprocesser. Dessa är alla mycket aktuella när man diskuterar bl.a. klimateffekterna av skogsbruk. År 2007 belönades Lindroth med ett delat Nobelpris för sitt arbete inom IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). Han ledde den svenska delen av ICOS (Integrated Carbon Observation System) fram till 2016 och har haft en viktig roll i att starta ICOS-verksamhet i Finland. Lindroth besöker Finland regelbundet. Han har varit medlem i organisationskommittén för flera konferenser och vetenskapliga workshoppar i Finland samt lärare på fältkurser och i sommarskolor.

 

Minna Pyykkö

Minna Pyykkö är en finländsk naturjournalist och målare, som i sina mångsidiga radioprogram har lärt finländarna biologisk information på ett ytterst förståeligt och intressant sätt. Hon har inte undvikit ens de svårförståeliga ämnena, och har samarbetat mycket med Helsingfors universitet och övriga forskare inom den akademiska världen. Pyykkö har ett program i Radio Suomi, ”Minna Pyykön maailma”, som man kan lyssna på varje vecka och som gästas av bland annat finländska naturforskare samt amatörer och konstnärer med intresse för naturen. Minna Pyykkö har gjort naturprogram för Yle sedan början av 1990-talet. Utöver sitt radioarbete har hon varit programledare och manuskriptförfattare för flera inhemska naturprogram för tv och uppträtt på olika miljöskyddsevenemang, haft utställningar med naturmotiv samt skrivit, översatt och illustrerat naturböcker. Med sitt ihärdiga arbete har Minna Pyykkö märkbart ökat finländarnas naturkännedom.

 

Vaclav Smil

Vaclav Smil föddes 1943 i Plzeň. Han lämnade Tjeckoslovakien 1969 för USA, och sedan 1972 har han arbetat i Kanada. Smil är en tvärvetenskaplig forskare och pionjär inom områden som energi, miljö- och befolkningsförändring, teknisk innovation, livsmedelsproduktion och näring, riskbedömning och offentlig policy. Fram till år 2019 har han publicerat 42 böcker om dessa och andra ämnen, och nästan 500 artiklar och essäer i mer än 100 tidskrifter. Smil är Distinguished Professor Emeritus vid University of Manitoba. Han var den första icke-amerikanen som fick American Association for the Advancement of Sciences pris för popularisering av vetenskap och teknologi. Han är medlem i the Royal Society of Canada (Academy of Science), 2013 tilldelades han utmärkelsen Order of Canada, 2015 fick han OPECs Award for Research för sin forskning kring energi och tidskriften Foreign Policy har utsett honom till en av de 100 främsta globala tänkarna. Smil är också Bill Gates favoritförfattare.