Informationstillfälle 16.4.

Ett informationstillfälle som är öppet för alla hålls på tisdag 16.4 kl. 18.00 i Solennitetssalen i Helsingfors universitets huvudbyggnad(Unionsgatan 34, ingång från Senatstorget). Vid tillfället går man igenom den exakta tidtabellen för promotionen och ger praktiska anvisningar. Publiken har dessutom möjlighet att ställa frågor till promotionskommittén.

Om ni har frågor eller vilka som helst särskilda önskemål som gäller till exempel tillgänglighet och handikappanpassning vid promotionen, hoppas vi att ni så snart som möjligt kontaktar promotionskommittén. Vår uppgift är att göra promotionen till en glad fest för alla deltagare.

Anmälan stänger på söndag 14.4.

Anmälan till filosofiska fakultetens promotion stänger på söndag 14.4! Besök sidan https://fil-promootio2019.helsinki.fi/sv/anmalning/ och anmäl dig, oberoende om du redan blivit utexaminerad eller om du först lämnar in din gradu och tänker bli utexaminerad senast 24.5! Promotionen är en flera dagar lång fest och består utöver den värdefulla promotionsakten av två middagar, en utflyky och en bal. Detta oförglömliga evenemang vill du inte missa

Om klädsel och insignier

Promotionen är en av universitetets äldsta ceremonier, ett slags spel dä insignier, klädsel och visualitet har en central roll. På hemsidan hittar du omfattande anvisningar om klädseln och om användningen av akademiska insignier (https://fil-promootio2019.helsinki.fi/sv/kladsel/). Vi rekommenderar att du hyr eller köper din klädsel och/eller dina insignier i god tid, eftersom många butiker kan ha rusning ju närmare promotionen man kommer. En lista över butiker finns på vår hemsida, tyvärr endast på finska för tillfället (https://fil-promootio2019.helsinki.fi/tarjoukset-ja-yhteistyokumppanit/). Om du har frågor om klädkoden eller akademiska insignier, tveka inte att vara i kontakt med promotionskansliet!

Anmälningen till promotionen har öppnats

Anmälningen till promotionen har öppnats här. Sista anmälningsdagen är den 14 april 2019. Det är sista anmälningsdagen även för de som får sitt betyg senare under våren men före promotionsakten 24.5. Anmälningen är bindande och avgiften måste betalas i samband med anmälan. Promotionens festutrymmen begränsar deltagarantalet, ifall det finns fler anmälda än vad utrymmena tillåter, väljs deltagarna i den ordning de anmält sig.

Beställ akademiska insignier i tid!

En promotion är inte en promotion utan promovendernas insignier. Alla som deltar i promotionen ansvarar själv för att skaffa en magisterring eller doktorshatt och -värja. Doktorspromovenden kan inte delta i promotionsakten utan doktorshatt och -värja, och magisterpromovenden kan inte delta i akten utan ring. De behöver inte nödvändigtvis köpas, utan de kan vid behov även lånas. Endast magistrar och doktorer som promoverats vid en promotion (som närvarande eller frånvarande) har rätt att använda dessa akademiska insignier.

En förteckning över försäljare av akademiska insignier finns på den här sidan. Observera att det lönar sig att beställa dem i god tid före promotionen.