Anmälning

Anmälningen till promotionen har avslutad.

Anmälningen till promotionen öppnas här 8.2. kl 15:00 och sker via en blankett som finns här. Sista anmälningsdag är den 14 april 2019. Det är sista anmälningsdagen även för de som får sitt betyg senare under våren men före promotionsakten.

Anmälningen är bindande. Avgiften  måste betalas i samband med anmälningen och återbetalas inte efter anmälningen har avslutat.  Under anmälningsperioden är det möjligt att ta tillbaka anmälan endast av en giltig anledning. I samband med anmälan bör promovenderna skicka promotionskommittén en kopia av examensbetyget som ett bevis på sin rätt att delta i promotionen. Kopian av betyget kan personligen föras till promotionskansliet under öppettiderna eller sändas per post eller e-post.

Kopian av examensbetyget bör man lämna in så snart som möjligt efter att ha fyllt i anmälningsblanketten. Ifall färdigblivningen sker efter att anmälningstiden avslutats, bör man lämna in en kopia av sitt examensbetyg till promotionskommittén genast efter att man har fått sitt betyg.

Ifall färdigblivningen sker så sent som i maj 2019 men ändå senast till aktdagen 24.5, bör promotionskommittén få ett säkert bevis att promovenden ska ta examen senast onsdag 15.5. 

Promotionens festutrymmen begränsar deltagarantalet. Ifall det finns fler anmälda än vad utrymmena tillåter, väljas deltagarna enligt den ordning de anmält sig.

Matrikeln

Promotionskommittén redigerar också en matrikel över de magistrar och doktorer som både promoveras  närvarande och frånvarande. Personuppgifterna för matrikeln fylls i blanketten i samband med anmälningen på eget modersmål.

Avdraget av matrikeln finns till påseende för granskning i promotionskansliet i slutet från 16 April till 3 Maj.  Vi kan också skicka din egen text via e-post.

Exempel över en slutgiltig markering i matrikeln
LINDSTRÖM, Gustav Efraim. * 10.3.1985 Ekenäs, NN. FLDR Frans Albert Lindström samt med.lic. Ulla Catarina Cecilia Lindström (f. Ekberg) GIFT M. jur.dr. Charlotta Victoria Lindström (f. Söderström) 2007 BARN Christoffer Carl-Gustaf 2008 Emilia Cecilia 2010 STUD. FR. Gymnasiet svenska lyceum 2004 – fil.kand. 2008, fil.mag. 2011, fil.dr 2014 (teoretiskt filosofi) DISS. Sanningslikhet för multidimensionella och kvantitativa kognitiva problem. HUVUDSYSSLA vd Tankar & Tryfflar Ab 2015– TIDIGARE HUVUDSYSSLOR doktorand, Helsingfors universitet 2011–2014 BISYSSLOR assistent, Helsingfors universitet 2010–2011 FÖRTROENDEUPPDR. ordförande för Ämnesförening rf 2007, kurator för Metafysiska avdelningen 2008–2010, PRISER Kungliga Vetenskapsakademiens stipendium 2010, Hedersmedlem av Filosofiska organisationen 2016 STUDIERESOR Uppsala universitet, Sverige 2009, University of Cambridge, England 2011–2013 PUBL. Filosofiska fantasier 2016, 5 vetenskapliga artiklar i filosofi, 4 tidskriftsartiklar.