Akademiska insignier

En promotion är inte en promotion utan promovendernas insignier. Alla som deltar i promotionen ansvarar själv för att skaffa en magisterring eller doktorshatt och -värja. Doktorspromovenden kan inte delta i promotionsakten utan doktorshatt och -värja, och magisterpromovenden kan inte delta i akten utan ring. De behöver inte nödvändigtvis köpas, utan de kan vid behov även lånas. Endast magistrar och doktorer som promoverats vid en promotion (som närvarande eller frånvarande) har rätt att använda dessa akademiska insignier.

En förteckning över försäljare av akademiska insignier finns på den här sidan. Observera att det lönar sig att beställa dem i god tid före promotionen.

DOKTORSHATT

Doktorshattens färg är svart vid Helsingfors universitets filosofiska fakultet. Hatten är prydd med fakultetens gyllene emblem. Det är inte tillåtet för doktorspromovenden att bära hattar tillhörande andra universitet eller fakulteter som sådana vid promotionen, utan emblemet måste ersättas med filosofiska fakultetens emblem inför promotionen. Även i detta fall måste hatten vara svart.

Doktorspromovenderna och jubeldoktorerna använder hatt i promotionsakten samt vid den därpåföljande middagen och på balen. Under kransbindnings- och svärdslipningsdagen och på utflykten används hatten inte. Hatten tas av i kyrkan under gudstjänsten. Däremot tas hatten varken av vid promotionsmiddagen eller på balen, utan hålls på huvudet även då man äter. Huvudregeln är att de som har hatt bär den alltid då promotorn bär sin.

De gäster som tidigare har vigts till doktorer kan ta med sig sin doktorshatt till promotionsakten och -middagen samt på balen, men värjan ingår inte i deras festdräkt. Under akten tas hatten med i salen på vänster arm och tas på då promotorn klär på sig sin egen hatt. Även utländska doktorshattar är tillåtna. Svärdssliparna/-sliparinnorna, som är doktorer, får dock inte använda sin egen doktorshatt vid akten, och kransbindarna/-binderskorna använder inte hatt under hela promotionen. 

DOKTORSVÄRJA

I Finland används statens enda officiella civilvärja som doktorsvärja. Den är formgiven av Akseli Gallen-Kallela. I promotionen kan man även använda en lånad värja (om du är interesserad av universitetes lånevärja, berätta det i anmälningsblanketten), i vilket fall man kan  använda sådana andra fakulteters samt andra finländska universitets och högskolors doktorsvärjor som är officiella civilvärjor. Som doktorsvärja får man inte använda en militär värja och inte heller en utländsk doktorsvärja eller en värja som är tillverkad för annat bruk. Värjan kan vara graverad med eget namn och promotionsaktens datum (24.5.2019).

Doktorpromovenderna och jubeldoktorerna bär värja i promotionsakten samt vid den därpåföljande middagen och på balen.  Under kransbindnings- och svärdslipningsdagen och på utflykten används värjan inte.

Doktorsvärjan fästs vid midjan på vänster sida. Männen fäster värjan vid byxlinningen. Vid valet av klädsel bör kvinnorna beakta att värjan är tung och att klänningen kanske inte håller dess tyngd. Lämpliga alternativ för kvinnliga doktorer är ett svart sidenband som fästs runt axeln, eller ett bälte som är dolt under dräkten och där värjan fästs vid. I klänningens sidosöm är det lätt att lämna ett litet hål för bältet. Värjan kan fästas i en dekorativt gyllene eller en mer obemärkt svart upphängsmekanism.

MAGISTERSKRANS

Symbolen för de promoverade magistrarna och jubelmagistrarna, lagerkransen, bärs vid akten samt därefter vid middagen och på balen. Kransen bärs ej under kransbindings- och svärdslipningsdagen och inte heller på utflykten. Magisterns lagerkrans tillverkas av hans/hennes följeslagare, dvs. kransbindaren eller kransbinderskan på kransbindningen före kransbindningsmiddagen. Den allmänna kransbinderskan med sina hjälpredor ansvarar för att binda kransen för dem som deltar utan följeslagare (solo). Promotionskommittén skaffar materialet för tillverkanden av kranserna.

Kransens grund, dvs. karkasen, tillverkas på förhand av promotionskommittén, och därför måste de som anmäler sig som magisterpromovender meddela omkretsen på sitt huvud i anmälningsblanketten.Det lönar sig att ta sin frisyr i hänsyn då man mäter så att kransen inte blir för trång. Kransen hålls fräsch under festdagarnas lopp ifall den sprayas med vatten och bevaras i ett kylskåp inlindad i en fuktig handduk. Efter promotionen kan man låta torka sin krans, och för detta ändamål kan man beställa en kupa som används för att förvara brudbuketter.

MAGISTERRING

Magisterringen har sitt ursprung på 1800-talet. En gyllene magisterring bärs på vänstra handens pekfinger. Under akten bärs ringen ovanpå vita handskar och vid tillställningarna efter akten under handskarna. Före akten bärs ringen inte ännu. Övriga ringar (förutom förlovnings- och vigselring) bör utelämnas, så att magisterringen får den uppmärksamhet den är värd.

Magisterringen kan vid behov ersättas av en enkel guldring som inte har en sten eller annan dekoration. Ringen måste inte heller trädas på ända till ”roten” utan den kan också placeras vid knogen. Därmed är man inte tvungen att måttbeställa ringen enligt handskarna.