Kunniatohtorit

Peter Auer

Peter Auer (s. 1954) on toiminut germaanisen filologian professorina Freiburgin yliopistossa vuodesta 1998. Peter Auer on poikkeuksellisen monipuolinen ja kansainvälisesti arvostetuimpia kielentutkijoita. Monikielisyyden tutkimuksessa hän on alan uranuurtajia. Hänen tutkimusaiheitaan ovat mm.  koodinvaihto, puhutun kielen temporaalisuus, kielen kontekstualisoiminen, tyyli ja kieliopillistuminen. Peter Auer on toiminut lukuisien kansainvälisten tutkimushankkeiden johtajana sekä toimittanut useita merkittäviä kokoomateoksia tutkimusaiheistaan. Auer on ollut tiiviissä yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa sekä tutkimuksessa että tieteellisenä asiantuntijana toimien muun muassa hankkeen johtajana Suomen Akatemian ja DAAD:n yhteishankkeessa sekä yliopiston tieteellisten neuvostojen jäsenenä vuosien ajan. Peter Auer on tutkimustoiminnallaan edistänyt Suomessa tehtävää kielen ja vuorovaikutuksen tutkimusta ja luonut tärkeitä kontakteja kansainvälisiin huippututkijoihin.

 

Mieke Bal

Mieke Bal on yhdistänyt teoreettisesti ja metodologisesti uraauurtavissa teoksissaan eri tieteenalojen lähestymistapoja luovalla tavalla ja uudistanut kuvien ja kerronnan tutkimusta. Hän on vaikuttanut sekä narratologian että visuaalisen kulttuurin tutkimuksen syntyyn. Hän kuuluu lähiluvun (close reading) kehittäjiin ja on tuonut semioottisia ja feministisiä lähestymistapoja taidehistorian tutkimukseen. Bal on julkaissut yli 30 monografiaa, monet niistä jo klassikoita.  Bal on myös ansioitunut kuraattori, elokuvien tekijä ja kuvataiteilija. Hän on tutkinut epälineaariseen kerrontaan perustuvissa moniäänisissä elokuvissaan ja installaatioissaan muun muassa siirtolaisuutta, hulluutta ja äitiyttä eri kulttuureissa. Hänen viimeisin elokuvansa Reasonable Doubt on René Descartes’n ja Kuningatar Kristiinan kaksoismuotokuva. Hänen vaikutustaan humanistiseen kulttuurin tutkimukseen ei voi liioitella.

http://www.miekebal.org/

 

Rudolf Bauer

Rudolf Bauer  (synt. 1956) on professori Karl-Franzenin Yliopistossa Grazissa, Itävallassa ja on toiminut Farmaseuttisten tieteiden Instituutin ja samalla Farmakognosian osaston johtajana. Hän on tutkinut luonnon yhdisteiden kemiallista analytiikkaa ja yhdisteiden farmakodynaamisia ja farmakokineettisiä ominaisuuksia. Hän on erityisesti selvittänyt kasviperäisten lääkkeiden ja lääkevalmisteiden laadun varmistamiseen ja standardoimiseen liittyviä tekijöitä. Hän onkehittänyt myös laatuvaatimuksia kiinalaisessa lääkinnässä oleville lääkeaineille, apuaineille ja lääkevalmisteille. Bauer on tutkimuksissaan tutkinut laajasti kasvien metabolomiikkaan perustuvaa lääkkeen kehittämistä. Hän on ollut tärkeä yhdyshenkilö ja edistäjä alansa kansainvälisten tutkimus- ja opetusyhteyksien luomisessa Helsingin yliopistossa.

 

 

Benõ Csapó

Benő Csapó on kasvatustieteen professori Szegedin yliopistosta ja maansa arvostetuimman Prima Primissima -palkinnon saaja. Hän on kansainvälisesti arvostettu ja laaja-alainen huippututkija, kunnioitettu opettaja ja merkittävä yhteiskunnallinen vaikuttaja. Csapó johtaa Kasvatustieteen tutkijakoulua, Unkarin tiedeakatemian Kompetenssien kehittämisen tutkimusryhmää, perustamaansa Oppimisen ja koulutuksen tutkimuskeskusta. Csapó on ollut avainhenkilö unkarilaisen kasvatustieteen luotsaamisessa osaksi modernia kansainvälistä tutkijayhteisöä.

Csapó on suuresti edistänyt Helsingin yliopiston kasvatustieteellistä tiedekuntaa lukuisissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä. Csapólla ja hänen johtamallaan tutkijayhteisöllä on pitkäaikaista hedelmällistä tutkimusyhteistyötä tiedekunnan tutkijoiden kanssa. Csapón panos modernissa ajattelutaitojen teoretisoinnissa ja mittaamisessa on erinomaisen tärkeä. Csapón ryhmän kehittämä oppimistulosten seurantajärjestelmä on lajissaan maailman kattavin ja monipuolisin. Näitä digitaalisia arviointimenetelmiä käytetään myös meillä laajoissa seurantatutkimuksissa.

 

 

Bruce Dickinson

Bruce Dickinson on Iron Maiden -rockyhtyeen solisti. Iron Maiden on eräs maailman kaikkien aikojen menestyneimmistä rockyhtyeistä ja on myynyt yli 90 miljoonaa levyä. Dickinson on myös suorittanut lentokoulutuksen ja johtaa musiikkiuransa ohessa lentokonehuoltoon keskittyvää yritystä Cardiffissa. Hänen monipuolisuudestaan kertoo se, että hän on muun muassa palkittu oluenpanija, innostava puhuja, kaksi menestysromaania julkaissut kirjailija, radiojuontaja, elokuvakäsikirjoittaja ja kansainvälisen tason miekkailija. Vuonna 2011 Dickinson vastaanotti musiikin kunniatohtorin arvonimen entiseltä oppilaitokseltaan, Lontoon Queen Mary -yliopistolta, työstään musiikkiteollisuudessa. Lokakuussa 2017 julkaistiin Dickinsonin omaelämäkerta, What Does This Button Do?, joka nousi New York Timesin eniten myytyjen kirjojen listalle ja oli brittiläisen Sunday Timesin eniten myytyjen kirjojen listan kärjessä.

Dickinson vastaanottaa kunniatohtorin arvon poissaolevana (absens).

 

 

Bengt Holmström

Professori Bengt Holmström (s. 1948) valmistui filosofian kandidaatiksi (nykyinen filosofian maisteri-tutkinto) Helsingin yliopistosta vuonna 1972. Vuodesta 1994 lähtien Holmström on toiminut professorina MIT:in Sloan School of Managementissa. Professori Holmström on Suomen Tiedeseuran ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finlandin kunniajäsen sekä Suomalaisen Tiedeakatemian ulkomaalainen jäsen. Lukuisista hänen saamistaan palkinnoista merkittävin on taloustieteen Nobel-palkinto vuonna 2016.

Holmströmin uraauurtava tutkimus voidaan katsoa malliesimerkiksi ekonometriasta, eli matemaattisten menetelmien käytöstä taloustieteellisissä kysymyksissä. Hänen tutkimuksensa on erityisesti koskenut sitä, miten kannusteita ja moraalista epävarmuutta voidaan analysoida, kun käytettävissä oleva informaatio on epäsymmetristä. Holmström on uransa aikana säilyttänyt yhteytensä Helsingin yliopistoon lukuisten vierailujen kautta. Vuonna 1999 hän toimi Helsingin yliopistossa vierailevana professorina ja vuonna 2009 hänet nimitettiin HY:n kunnia-alumniksi.

 

 

Anders Lindroth

Emeritus professori Anders Lindroth (s. 1948) Lundin yliopistosta on poikkeuksellisen laaja-alainen ja poikkitieteellinen mikrometeorologian ja biogeokemiallisten kiertojen tutkija. Hänen tutkimuskohteensa aiheet kattavat hiilen, veden ja typen kierron, biosfäärin ja ilmakehän vuorovaikutukset ja energiansiirtoprosessit. Niillä on merkittävää ajankohtaisuutta liittyen mm. metsien käytön ilmastovaikutuksiin. Lindrothille on myönnetty jaettu Nobel-palkinto 2007 työstään IPCC:ssa (Intergovernmental Panel on Climate Change). Hän toimi ICOS – Ruotsin (Integrated Carbon Observation System) johtajana vuoteen 2016 ja on ollut merkittävässä roolissa ICOS-toiminnan aloittamisessa Suomessa. Lindroth vierailee säännöllisesti Suomesssa. Hän on ollut organisaatiokomitean jäsen lukuisissa Suomessa järjestetyissä konferensseissa ja tieteellisissä työpajoissa sekä toiminut opettajana kenttäkursseilla ja kesäkouluissa.

 

 

Minna Pyykkö

Minna Pyykkö on suomalainen luontotoimittaja ja taidemaalari, joka on monipuolisissa radio-ohjelmissaan levittänyt biologista tietoa suomalaisille erinomaisen ymmärrettävässä ja mielenkiintoisessa muodossa. Hän ei ole kaihtanut vaikeatajuisiakaan aiheita, ja on tehnyt tiiviisti yhteistyötä Helsingin yliopiston ja muun akateemisen maailman tutkijoiden kanssa. Pyyköllä on Radio Suomessa viikoittainen ohjelma ”Minna Pyykön maailma”, jossa vierailee muun muassa suomalaisia luontotutkijoita ja -harrastajia sekä luontoaiheista kiinnostuneita taiteilijoita. Minna Pyykkö on tehnyt luonto-ohjelmia Yleisradiolle 1990-luvun alusta lähtien. Radiotyön lisäksi hän on juontanut ja käsikirjoittanut useita kotimaisia luonto-ohjelmia televisioon, järjestänyt ja esiintynyt erilaisissa ympäristön suojelua edistävissä tilaisuuksissa, pitänyt luontoaiheisia taidenäyttelyitä, sekä kirjoittanut, kääntänyt ja kuvittanut luontoaiheisia kirjoja. Minna Pyykkö on pitkäjänteisellä työllään lisännyt suomalaisten luontotuntemusta merkittävästi.

 

 

Vaclav Smil

 

 

 

 

 

 

 

Vaclav Smil syntyi vuonna 1943 Plzeňissä. Vuonna 1969 hän muutti Tšekkoslovakiasta Yhdysvaltoihin, ja vuodesta 1972 lähtien hän on työskennellyt Kanadassa. Smil on monialainen tutkija, joka tarkastelee uusia tutkimuskohteita seuraavilla aloilla: energia, ympäristöön ja väestöihin liittyvät muutokset, tekniset innovaatiot, ravinnontuotanto ja ravitsemus, riskiarviointi ja julkinen päätöksenteko. Hän on tähän mennessä on julkaissut 42 kirjaa näistä ja muista aiheista sekä lähes 500 tutkimusartikkelia ja esseetä yli sadassa eri julkaisussa. Smil on Manitoban yliopiston emeritusprofessori. Hän oli ensimmäinen ei-amerikkalainen henkilö, jolle tieteellinen seura American Association for the Advancement of Science myönsi palkinnon tieteen ja tekniikan popularisoimisen eteen tehdystä työstä. Smil on Kanadan kuninkaallisen tiedeakatemian jäsen. Foreign Policy -lehti on nimennyt hänet yhdeksi maailman sadasta vaikutusvaltaisimmasta ajattelijasta. Vuonna 2013 Smilille myönnettiin korkein Kanadan kansalaiselle myönnettävä kunniamerkki, Order of Canada, ja vuonna 2015 hänet palkittiin OPECin tutkimuspalkinnolla tunnustuksena energiaa käsittelevistä riippumattomista kirjoituksistaan. Smil on myös Bill Gatesin lempikirjailija.